Mieszkanie
Piętro
Powierzchnia
Liczba pokoi
Taras
Rzut
Dostępność
Cena m2
Cena
0
Parter
61,58 Lokal Usługowy
2
56,58
Dostępne
9200
566536
1
Parter
48,67
2P + A
4,52
Sprzedane
2
Parter
66,79
3P + A
43,34 (ogródek)
Sprzedane
3
Parter
61,38
3P + A
115,73 (ogródek)
Sprzedane
4
Parter
52,04
3P + A
133,43 (ogródek)
Sprzedane
5
Parter
42,67
2P + A
28,45 (ogródek)
Sprzedane
6
Parter
80,84
3P + A
39,39 (ogródek)
Dostępne
8150
658846
7
Parter
71,98
4P + A
101,59 (ogródek)
Sprzedane
8
Parter
83,64
4P
108,65 (ogródek)
Dostępne
8100
677484
9
1
66,79
3P + A
8,38
Sprzedane
10
1
61,38
3P + A
10,34
Sprzedane
11
1
52,03
3P + A
18,21
Sprzedane
12
1
42,28
2P + A
6,16
Sprzedane
13
1
80,84
3P + A
15,72
Dostępne
8180
661271
14
1
71,98
4P + A
17,23
Sprzedane
15
1
83,70
4P + A
8,07
Dostępne
8200
686340
16
1
84,02
3P + A
11,28
Dostępne
8180
687284
17
2
67,31
3P + A
8,38
Sprzedane
18
2
61,25
3P + A
10,33
Sprzedane
19
2
52,04
3P + A
10,33
Sprzedane
20
2
42,28
2P + A
6,16
Sprzedane
21
2
81,42
3P + A
15,72
Dostępne
8250
671715
22
2
72,21
4P + A
8,19
Dostępne
8300
599343
23
2
83,67
4P + A
8,07
Dostępne
8230
688604
24
2
83,65
3P + A
4,51
Dostępne
8220
687603
25
3
77,66 (+ Strych)
3P + A
8,38
Dostępne
7800
697293
26
3
73,67
4P + A
6,46
Sprzedane
27
3
80,62
3P + A
15,72
Sprzedane
28
3
71,97
4P + A
8,19
Sprzedane
29
3
84,66
4P + A
8,07
Dostępne
8260
699292
30
3
82,58 (+ Strych)
3P + A
4,51
Sprzedane
31
Parter
44,13
2P + A
8,61
Sprzedane
32
Parter
53,78
3P + A
54,61 (ogródek)
Sprzedane
33
Parter
67,87
3P + A
165,93 (ogródek)
Sprzedane
34
Parter
41,52
2P + A
42,67 (ogródek)
Sprzedane
35
Parter
35,96
2P + A
4,52
Sprzedane
36
Parter
68,42
4P + A
98,65 (ogródek)
Sprzedane
37
1
54,24
3P + A
9,17
Sprzedane
38
1
53,61
3P + A
5,38
Sprzedane
39
1
68,29
3P + A
9,05
Sprzedane
40
1
41,53
2P + A
8,38
Sprzedane
41
1
63,71
3P + A
11,28
Sprzedane
42
1
68,17
3P + A
8,07
Dostępne
8270
563765
43
1
66,30
4P + A
9,05
Sprzedane
44
1
68,03
3P + A
15,51
Sprzedane
45
2
54,25
3P + A
9,17
Sprzedane
46
2
53,78
3P + A
5,38
Sprzedane
47
2
67,87
3P + A
9,05
Sprzedane
48
2
41,52
2P + A
8,38
Sprzedane
49
2
63,71
3P + A
4,51
Sprzedane
50
2
68,26
3P + A
8,07
Dostępne
8290
565875
51
2
66,32
4P + A
9,05
Sprzedane
52
2
68,03
3P + A
15,51
Sprzedane
53
3
72,85 (+ Strych)
4P + A
9,17
Dostępne
8190
686642
54
3
62,98
2P + A
8,38
Sprzedane
55
3
63,71 (+ Strych)
3P + A
4,51
Dostępne
8300
632781
56
3
68,19
3P + A
8,07
Dostępne
8300
565977
57
3
66,33
4P + A
9,05
Sprzedane
58
3
67,97 (+ Strych)
3P + A
15,51
Dostępne
8200
646634