top of page

 

GPK Invest

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

NIP: 9512386591, REGON: 360355945, KRS: 0000535414

Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Fabryczna 6 a
Warszawa - Wesoła
tel. 577 894 582, 577 527 550
bottom of page